Ocuphela mwaha

Ocuphela menu anaawiili

Ocuphela sampuwa

Anamoona a Yehova

Elomwe

Ohuserye Miyaha sa Piipiliya

 MWAHA 89

Petro Onnamukhooca Yesu

Petro Onnamukhooca Yesu

Vaavaa Yesu aareiye ni arummwa awe mu empa, owo aaloca ariki: ‘Ohiyu ola, oothene munahaala okihiya.’ Nto Petro aahaakhula: ‘Naamwi akina ehaalaka wohiyaani, miyaano nkirwa kohiyaani.’ Yesu ahi wa Petro: ‘Kinnooleela wi muthupi ohaakumve wiipa onahaala okiruna ikwaha raru.’

Vaavale anakhoco yaamukerinhaaya Yesu vaate wa Kayafa, arummwa ancipale yiiso echanwe. Nyenya arummwa apiili yaanamuchara. Mmoha aari Petro. Owo aavolowa mpa mwa Kayafa nave aapacerya woora mooro. Mulapeli mmoha a mwaamuthiyana aamoona Petro nave aaloca: ‘Miyaano kohoosuwela! Weyaano waari ni Yesu!’

Petro aahaakhula: ‘Miyaano nkimusuwenle, naari nkisuwenle yeeyo onalocaawe.’ Owo aahiipitha oculi wa mukhora nyenya mulapeli mukina a mwaamuthiyana aamoona nave ahi wa muloko: ‘Mulopwana ola aari ni Yesu.’ Petro aahi: ‘Mi nkimusuwenle Yesu.’ Mulopwana mmoha aaloca: ‘Weyaano wa murummwa awe! Weyaano onarwa o Kalileya moolikana ni Yesu.’ Petro aalipela ariki: ‘Mi nkinamusuwela yoowo.’

Mweelukuluku yeeyo, muthupi waahiipa. Yesu aarukunuwa ni anweha Petro. Owo aahuupuwela masu a Yesu, aakhumela vaate nave aahinla vatokovene.

Achu yaari o Sineetriyu yaavaanela omukumiherya vaate Yesu wi emuhooxe. Yaalakelela omwiipha, nave vano yaachuna omwaavyerya mathoweene. Nyenya awo hiyaawerya omphwanyerya mathowa. Vookuchulani, Kayafa aamukoha Yesu: ‘Ti weyaano mwaana a Muluku?’ Yesu aahaakhula: ‘Ti miyaano.’ Kayafa aahi wa muloko: ‘Hannaachuna tho anamoona, ootepa oruwana!’ Achu yaahaakhulela eriki: ‘Mulopwana ola onaphwanela wiiphiwa.’ Awo yaammana,  yaamutaphera mara ni yaammaka owanoni enamvaha makofi eriki: ‘Waari mulipa a miririmu omwaanyiherye oomanne!’

Waaxilaayavo, yaamukuxa emukeriha wanaawiili o Sineetriyu nave yaamukoha wiiliwiili: ‘Weyaano wa mwaana a Muluku?’ Yesu aahaakhula: ‘Ti hiiha ntoko onalocaawe.’ Yaamphwanyerya mathowa wi aamuruwana Muluku nave yaamukeriha wa Pontio Pilato yoowo aari mutokweene o Roma. Tiheeni yeeren’ye voocharela? Hanko noone.

“Enamphiya elukuluku . . . muneranyu mmwalamwalele mutxhu ti mutxhu ononeiyewo, ni muneranyu mukihiye mekhaka. Nto miyo nkiri mekhaka, ntakhara Atithi ari ni miyo.”​—Yohani 16:32