1. Ntakhara heeni othela ti wookhweleya wi echoko ekhale yoohakalala?

Michaka yaphaama sinarweela wa Yehova, Muluku oohakalala, yoowo onachuna wi ichoko sikhale soohakalala. (1 Timoteo 1:11) Owo topatunxe othela. Orepiha othela ti wookhweleya wi echoko ekhale yoohakalala ntakhara ennakhapelela makhalelo a waaphuwa anamwane. Akiristu anaphwanela wiiwelela malamulo a vanipuroni anakhalaayawo vooloca sa orepiha othela.Mwaalakhanye Luka 2:1, 4, 5.

Muluku onoona mwawiihai othela? Owo onachuna wi othela okhale waataana wawiikhalelaru wa mulopwana ni muthiyana. Yehova onachuna wi alopwana ni asaaraya ekhale oororomeleya wa mukina ni mukhwaawe. (aHebri 13:4) Owo onniica omwalana. (Malakiya 2:16) Nyenya owo onneemererya omwalana wa aKiristu ni othela wanaawiili wakhala wi mmoha a oothelana awo ooraruwa.Mwaalakhanye Mateyu 19:3-6, 9.

2. Mulopwana ni muthiyana anaphwanela ocicimihanaka mwawiihai?

Yehova ohaapatuxa alopwana ni athiyana wi ekhwaaniherye mirici soophwanelela mu othela. (Mapacereryo 2:18) Ntoko muru wa echoko, mulopwana onaphwanela ohoolela murici wa waavya sookhwela soomwiilini sa echoko awe ni waahusiha yaawo vooloca sa Muluku. Owo onaphwanela omusivela vancipale mwaariye. Alopwana ni athiyana anaphwanela osivelana ni ocicimihana mukina ni mukhwaawe. Vawoona wi alopwana ni athiyana oothene ti oohiphaameya, ohuserya olevelelana ti woochuneya vancipale ntakhara wi ennaakhaviherya alipa oothelana okhala oohakalala mu othela waya.Mwaalakhanye aEfeso 4:31, 32; 5:22-25, 33; 1 Petro 3:7.

 3. Mano ti waphaama ochawa othela woohihakalaliha?

Wakhala wi nyuwano mookhalano makacamiho mu othela wanyu, oopiili munaphwanela wiilipixerya osivelana mukina ni mukhwaawe. (1 aKorinto 13:4, 5) Masu a Muluku haneemererya omwalamwala ntoko moota wa omaliha makacamiho ammoori a othela.Mwaalakhanye 1 aKorinto 7:10-13.

4. Anamwane nyu, Muluku onachuna eheeni wa nyuwo?

Yehova onachuna wi mukhale oohakalala. Owo onnoovahaani malakiheryo aphaama wi mpuhe omiravo anyu. Owo onachuna wi nyuwo mphure miruku ni osuwela wa asitiithi anyu. (aKolose 3:20) Yehova tho onachuna wi nyuwo mulawihe ohakalala wa weera ichu sa Mpatuxa anyu ni Mwanawe.Mwaalakhanye Eklesiyaste 11:9–12:1; Mateyu 19:13-15; 21:15, 16.

5. Asitiithi nyuwo, anamwane anyu anachuna eheeni wi ehakalale?

Nyuwano munaphwanela olapa mwakuru wi mwaavahe anamwane anyu yoolya, empa, ni soowara. (1 Timoteo 5:8) Nyenya wi anamwane anyu ehakalale, nyuwano tho munaphwanela waahusiha omusivela Muluku ni ohuserya vooloca sa yoowo. (aEfeso 6:4) Yootakiherya ya omusivela wanyu Muluku poti otannya murima wa mwaninyu. Wakhala wi mahusiheryo anyu anarweela mu Masu a Muluku, ananwerya orukunuxa muupuwelo wa mwaninyu wi akhale aphaama.Mwaalakhanye Malamulo 6:4-7; Masiposipo 22:6.

Anamwane annakhaviheryeya vaava munaalipihaanyu ni waathamalela. Awo tho annaphwanela ovaanyiwa ni olakiwa. Malakiheryo yaala annakhapelela meecelo yaawo yaahaala wiiya ohakalala waya. (Masiposipo 22:15) Nyenya olaka honaphwanela okhala wawiicela nari woohooxa.Mwaalakhanye aKolose 3:21.

Anamoona a Yehova annaapaka aliivuru oohiyanahiyana anaakhaviherya asitiithi ni anamwane. Mathipelo a aliivuru yaawo ti Piipiliya.Mwaalakhanye Salmo 19:7, 11.