Ocuphela mwaha

Ocuphela menu anaawiili

Ocuphela sampuwa

Anamoona a Yehova

Elomwe

Maakhulo a Makoho 10 a Amiravo

 NIKOHO 6

Kinii Kivoothe Hai Okhinyererya wa Akina?

Kinii Kivoothe Hai Okhinyererya wa Akina?

ELA TI YOOCHUNEYA

Yakhala wi onnapaka soolakelela saa, tahi wi orimulosowa. Onavareryela okumi aa.

WAAHAALA WEERA EHEENI?

Waanyiherye yaweereya ela: Prunu, asinthamwene awe annamwaacamela nave onnapacerya woova. Omapacereryo wa esumana aamweeha ni soona ikwaha piili. Nave enakhala ntoko anachuna tho omweeha.

Nthamwene awe mmoha onnaloca:

“Ntakhara heeni ohiyaawe oriiriwa? Kinachuna woovaha echu emoha enahaala owaakamula.”

Vano onnaphara mmakhatani vaavaa onamukumiheiye soona.

Prunu onnamoona ampacihaka soona. Vaavaa onamooneiye owo onnaloca ariki:

“Okikhurumuwele, miyaano kooloca wi . . . ”

Nthamwene awe mukina onnaloca ariki: “Onnatepa woova!”

Prunu onnaakhula: “Tahi wi kinnamoova ti yawi . . . ”

Mukina onnamphara mmakhatani analoca vathivathi ariki: “Nkamulawihe vakhaani, omone osiva wawe.”

Ole ompharenle soona onnamukhuveeliha va eyano ya Prunu, vaavaa mukina onaloceiye ariki: “Ohoove, haavo onahaala osuwela.”

Waakhanle wi wa Prunu, tiheeni wahalaawe weera?

 WUUPUWELE ELA!

Apwanne asinthamwene a Prunu yaahuupuwelela ehaakumve opacerya omulya soona? Yaapanke yoolakelela mukhataaya? Hooye. Awo yeemerenrye okhinyererya wa akina. Wi yeemereryiwe ni asinthamwene, anneerano yeeyo akina aneeraaya.

Yakhala wi wookumana ni makacamiho oolikana, tiheeni onahaalaawe weera wi ovoothe okhinyererya wa akina?

 1. WIIREHERERYE

  Piipiliya oni: “Mutxhu a miruku, onnona yawopiha, ipitha, ohirino miruku onnaya oholo, ùwela motakhaliwani.”Masiposipo 22:3.

  Akhweya muchu onnoona yawoopiha ehaakumve ophiya. Ntoko yootakiherya, onamphiyaru oxikola nave onoona nikhuuru na anaxikola emulyaaka soona. yakhala wi wohuupuwelela echu enahaala weereya, onahaala okhala oorehererya ni okhinyererya wa akina.

 2. WUUPUWELE YOOKHUMELELA AYA

  Piipiliya oni: “Nto n’wakhuleke ni mukhalelo waphama.”1 Pedro 3:16.

  Wiikohe: ‘Yakhala wi kinachariha mukhalelo wa elapo kinahaala woonaka hai?’ Eparipari wi wakhala wi woohemerera okhinyererya wa asinthamwene awo akhweya anahaala woohiyererya. Nyenya yawuupuxerya-ya-murima aa enahaala okhala hai? Apwanne onaphwanela ochariha wi waahakalalihe akina?Mukwaha 23:2.

 3. OPAKE YOOLAKELELA

  Piipiliya oni: “Orino miruku, onnona yonanara ni onnatxhawa yeyo.”Masiposipo 14:16.

  Hiihaano naari muhoolo, oothene nnaphwanela opaka soolakelela vaavaa nnakumanaahu ni makacamiho. Piipiliya onnaaloca yaawo yaapanke soolakelela saphaama. Ntoko Yosefe, Yupu ni Yesu. Onnaaloca tho akina yaapanke soolakelela soonanara. Ntoko Kayine, Esawu ni Yutasi. Hanka weyaano tiheeni onahaalaawe weera?

Piipiliya oriye: “Wereke saphama.” (Salumu 37:3) Yakhala wi wohuupuwelela makacamiho nave opaka soolakelela woosiilo, onahaala woona wi tahi woowalamela ovootha okhinyererya wa akina. Eyo enanweriha okhalaka phaama.

Ohuukhuwe: Honaphwanela oloca ichu sincipale wa asinthamwene aa. Walocaru pahi hooye. Akhweya wi wooniherye wi honeemererya weera echu ekina, oloce ha:

 • “Nkinachuna!”

 • “Miyaano nkineerano yeela!”

 • “Weyaano wookisuwela wi nkineerano ichu seiya!”

Echu yoophwanelela weera ti ohilekeleka owaakhula. Onahaala owoona yoohiyaka mwawaakuveya!

 VAAVAA ONAROXIWAAWE

Yakhala wi wohaachariha akina, onahaala okhala ntoko maakina anamoona ochariha.

Tiheeni onaphwanelaawe weera vaavaa onaroxiwaawe? Akhweya akina anamuloca eriki: “tiheeni, onamoova”? ohuukhuwe ni okhinyereryiwa wiiwo. Tiheeni onaphwanelaawe weera? Sookhalavo soochariha piili.

 • Waakhule oriki: (“Aai evelevelo kinamoova!” Evinyaka omuleele mathoweene.)

 • Waakhule mmukhalelo ahaawehereryeiye. Oloce ntakhara heeni ohineemereryaawe, naari oloca echu yaahaala omuupuweliha. Ntoko ela: (“Nkuupuwela wi wetho woovolowela mmukhalelo yoola woonanara wa omulya soona!”)

Yakhala wi asinthamwene aa nivano annooloca moonanara, opwahevo! Wuupuwele wi: Wahipwahavo okhiyereryiwa onahaala wimwaacereryaka. Wapwahavo enooniherya wi honeemererya wi muchu aweereleke onakhweleiye.

Eparipari wi hori wookhweya ochawa okhinyererya wa asinthamwene. Nyenya onawerya othanla weera echu onakhwelaawe, wooniherye vanlakanivene wi yookhwela aa. Nave wi woosuwela echu yoophwanela weera. Omakuchuwelo yoothanla ti yawaa!Yosuwa 24:15.