Ocuphela mwaha

Ocuphela menu anaawiili

Ocuphela sampuwa

Anamoona a Yehova

Elomwe

Kookelani wa Yehova

 NIKUPA 3

Ophoreya mmuupuweloni—‘Mukina Akhalano Nthowa’ ni mukhwaawe

Ophoreya mmuupuweloni—‘Mukina Akhalano Nthowa’ ni mukhwaawe

“Murokora a muloko aka aakootherya wi kohiiya ikhorowa sawe. Akina mmulokoni yiiwalaaya yeeyo yaahiya okilociha. Nave voocharela, murokora mmohamoha aakileela wi aahaakhela michaka mikina wi tahi yoomi kiiyale. Vaavaa aakivekeiye nikhurumuwelo, miyaano konne ntoko wi aamukiphoreiha mmurimani nave kuupuwela wi nkirwa kimukhurumuwela.”—Linda

MUNNAWERYA wiisoona mu nipuro na Linda, yoowo aaphoreihiwe mmuupuweloni ni Mukiristu mukhwaawe? Moohiciha, ancipale aavoloweliwa ni mukhalelo woonanara wa akina nave enanariha sookhovelela saya soomunepani. Ti yeeyo yeeren’ye ni nyuwaano?

Onnaphwanela Muchu “Onimwalanya Hiyo ni Osivela wa Muluku”?

Mweeparipari, nnahaala woona okhala woovila omukhurumuwela Mukiristu mukhwiihu yoowo onichekenle. Evelevelo wi, Akiristu anaphwanela osivelanaka mukina ni mukhwaawe. (Yohane 13:34, 35) Wakhala wi Mukiristu mukhwiihu onchekela, onyeenyeya ni wiicela onanwerya okhala otokotoko.Salmo 55:12.

Chiryene, Piipiliya onnooniherya wi ennakhalavo elukuluku yeeyo Akiristu anakhalaayano “nthowa” mukina ni mukhwaawe. (Akolose 3:13) Naamwi hiiha, wakhala wi eyo yoheereya ni hiyaano, akhweya onahaala okhala woovila ovootha. Apwanne yookhalavo echu enahaala onikhaviherya? Thokororyani malakiheryo mararu a Mpiipiliyani:

Tiithi ahu a wirimu onnoona soothene. Yehova onnoona soothene seiho sineereya, ophitaanyerya tho ichu soonanara munahoolelaanyu ni makacamiho anakhumelela. (Ahepri 4:13) Mwawiihiiha, Yehova onnasooseya vaavaa nnahooxeyaahu. (Yesaya 63:9) Owo haneemererya wi “yóhósha . . . , akhweya weteteya m’murima” naari echu ekina—naari tho akapuro awe akina—‘enimwalanye hiyo ni osivela wa Muluku.’ (Aroma 8:35, 38, 39) Mano tahi yaphaama hiyaano tho waakhulela mmukhalelo mmohamoha, oheemererya wi echu naari muchu animwalanye ni Yehova?

Olevelela tahi weemererya yoonanara. Vaavaa nnaalevelelaahu yaale anchekenle, tahi wi nnamuhipwacha, wiikuphelela, osiveliwano naari weemererya saweera saya. Muupuwele, Yehova haneemereryaru yoocheka, nyenya onnalevelela wakhala wi aakhalavo mathowa a weerano yeeyo. (Salmo 103:12, 13; Hapakukhi 1:13) Vaavaa Yehova onanceenyeryeiye waalevelela akina, owo onachuna wi nimutakiheryeke. Ntakhara Yehova ‘hanakhapelela oshimwa wawe okhala wokhala.’Salmo 103:9; Mateyu 6:14.

Naahinakuha mathowa, nnaphura mukhatiihu. Mmukhalelo taani? Muupuwele ela. Mwaanyiherye wi muteenxe nluku mmatani nenlo nihinahokola vancipale nave mookola nwono. Akhweya hamukhalano makacamiho mu elukuluku vakhaani. Nyenya hanka wakhala wi mootitelela mu elukuluku yincipale? Munoona wi munahaala ovilela mu aminutu ancipale? Ewora emoha? Naari elukuluku yincipale? Moohikhwa minikwa, nwono waahaala owuumani! Chiryene  ohokola wa nluku hotoroken’ye. Nyenya woona wi moomaliha elukuluku yincipale npharenle, ti nthowa munoonaanyu ohokola. Emohamoha tho ni okuha mathowa. Nateexa nthowa mu elukuluku yincipale—naamwi nri nikhaani—nnahaala wiihokola mukhatiihu. Ti nthowa nene Yehova onanceenyeryeiye ohikuha mathowa. Chiryene, naahinakuha mathowa nnaphura mukhatiihuMasiposipo 11:17.

Naahinakuha mathowa, nnaphura mukhatiihu

“Yaakhala Ntoko wi Yehova Mwaneene Taaloca ni Miyaano”

Tiheeni yaamukhavihenrye Linda ohikuha mathowa variyari va soothene eereliweiye ni Mukiristu mukhwaawe? Opwaha soothene, owo aahuupuwelela soorepa sinaloca sa olevelela. (Salmo 130:3, 4) Yaamweerinhe Linda waari osuwela wi vaavaa nnaalevelelaahu akina, Yehova tho onahaala onilevelela. (Aefeso 4:32–5:2) Alocaka mukhalelo malakiheryo awo yaamvolowenlaaya, Linda aahi: “Yaakhala ntoko wi Yehova mwaneene taaloca ni miyaano.”

Moovira wa elukuluku, Linda aawerya ocuwala muupuwelo owo woonanara. Owo aamukhurumuwela moomalela murokora ole, nave hiihaano nthamwene awe aphaama. Linda aatikhiniheya otitelela wa murokora owo omurumeela Yehova. Musuwele chiri wi Yehova onachuna wi ookhaviheryeeni weera emohamoha.