Ocuphela mwaha

Ocuphela menu anaawiili

Ocuphela sampuwa

Anamoona a Yehova

Elomwe

Echoko Anyu Enanwerya Okhala Yoohakalala

 NIKUPA 3

Munii Mvoothe Hai Makacamiho

Munii Mvoothe Hai Makacamiho

“Mukhaleno osivela weparipari wa nyuwo mkhatinyu; ntakhara osivela onuhéla wachasha wa sonanara.”1 Petro 4:8

Vaavaa nyuwaano ni oothelana anyu munapaceryaanyu okumi anyu vamoha, anahaala okhumelela makacamiho oohiyanahiyana. Awo anahaala orweela mu ohiyana wa muupuwelo, moonelo, ni mukhalelo wa okumi. Naari makacamiho anamurweela okhwipi ni mu saweereya soohiwehereryeya.

Enanwerya okhala yaweeha orapela yaweereya, nyenya Piipiliya onnanlopola othokororya makacamiho ahu. (Mateyu 5:23, 24) Nyuwaano munahaala omaliha makacamiho anyu mwaphaama moorweela wa opharihela malakiheryo a Piipiliya.

 1 MUTHOKORORYE NIKACAMIHO NENE

TIHEENI PIIPILIYA ONALOCEIYE: Yookhalavo “elukuluku yolotxa.” (Eklesiyaste 3:1, 7, BNM.) Mmalihe elukuluku mulocaka sa nikacamiho nlo. Mwawiiyeviha mmuleele oothelana anyu moonelo anyu ni yeeyo munuupuwelaanyu vooloca sa mwaha. Ikwaha soothene “lochani separipari” ni oothelana anyu. (Aefeso 4:25) Naamwi ovolowelaka moonelo woolipa, musepe waakuvela owana. Naakhulo noomaaleleya nnanwerya okurumuxa waakhulana.Masiposipo 15:4; 26:20.

Naamwi muheemereryaka, mukhale eepewe, muhicuwale wooniherya osivela ni ncicimiho wa oothelana anyu. (Akolose 4:6) Mweererye omaliha mwaha moohilekela wakhala wooweryeya, nave muhimaale olocihana.Aefeso 4:26.

TIHEENI MUNAPHWANELAANYU WEERA:

  • Mutikitherye elukuluku yaphaama wi muthokororye mwaha.

  • Yakhala elukuluku anyu yoowiriyana, musepe waakuvela omukwatelela. Enahaala ophiya elukuluku anyu wi muloce.

 2 NWIRIYANE NAVE MWIIWEXEXE

TIHEENI PIIPILIYA ONALOCEIYE: “Musivelana ni akhwinyu mukina ni mukhwawe musivelane ni osivela weparipari.” (Aroma 12:10) Mukhalelo munawiriyanaanyu ti woochuneya vancipale. Mweererye wiiwexexa moonelo wa oothelana anyu ni “ikharari . . . awiyeviha.” (1 Pedro 3:8; Yakopo 1:19, BNM.) Muhiiseere okhala ntoko munanwiriyana. Wakhala wooweryeya, muhiye yeeyo munapharaanyu nave munwiriyane phaama oothelana anyu, naari mveke wakhala wi munanwerya othokororya eyo elukuluku ekina. Wakhala wi munamoona oothelana anyu ntoko nthamwene ohiya ntoko mwiicani anyu, nyuwaano munahaala okhala ‘ohakuvela onyènyeya.’Eklesiyaste 7:9, BNM.

TIHEENI MUNAPHWANELAANYU WEERA:

  • Mutitelele owiriyana ni muupuwelo woohuleya, naamwi yeeyo muniiwaanyu ehoosivelakani.

  • Nwiriyane yootaphulela eri oculi wa masu. Moone mukhalelo wooloca wa oothelana anyu ni oruma wa nsu nawe.

3 MUCHARIHE VAKHIVIRUKHIVIRU

TIHEENI PIIPILIYA ONALOCEIYE: “Muteko wothene wokhalano nlivelo naya; nto olotxa pure, onaruhela pahi ohawa.” (Masiposipo 14:23, BNM.) Wiiwanana makuchuwelo aphaama henaakhwanela. Nyuwaano munaphwanela ochariha vakhivirukhiviru yeeyo oopiili anyu mulakelenlaanyu. Ela enanwerya ophitaanyerya owetha ni wiilipixerya vancipale, nyenya eyo enahaala okhala yasisapo. (Masiposipo 10:4) Wakhala wi moowetha vamoha ntoko nikhuuru, munahaala okhalano mphurelo waphaama wa owetha wanyu.Eklesiyaste 4:9.

TIHEENI MUNAPHWANELAANYU WEERA:

  • Mulakelele ikano soophara muteko munahaalaanyu opharihela wi mmalihe nikacamiho nanyu.

  • Elukuluku ni elukuluku, mwaalikhele oya wanyu vahoolo.