Ocuphela mwaha

Ocuphela menu anaawiili

Ocuphela sampuwa

Anamoona a Yehova

Elomwe

Echoko Anyu Enanwerya Okhala Yoohakalala

 NIKUPA 4

Munii Muwerye Hai Opharihela Ikhorowa

Munii Muwerye Hai Opharihela Ikhorowa

“Wasye ikano saphama, onamukhalano ekari.”Masiposipo 20:18, BNM.

Oothene hiyo ninnachuna ikhorowa wi nivakulele echoko ahu ni ichu inachuneya. (Masiposipo 30:8) Opwaha soothene, ‘muhakhu onnamukhapelela mutxhu.’ (Eklesiyaste 7:12, BNM) Ntoko mutheli, enahaala okhala yoovila oloca sa ikhorowa, nyenya muheemererye wi ikhorowa sitannye makacamiho mu othela wanyu. (Aefeso 4:32) Mutheli onaphwanela ororomelanaka mukina ni mukhwaawe ni wiiwanana vamoha vaavaa analakelelaaya opharihela ikhorowa.

 1 MULAKELELE PHAAMA

TIHEENI PIIPILIYA ONALOCEIYE: “Vawi tani a nyuwo anahawela oteka empa yorekama, hanalika okilathi, álakhanyerya esisapo aya, one árino sovelihano?” (Luka 14:28) Ti yookhweleya olakelela vamoha mukhalelo munahaalaanyu opharihela ikhorowa sanyu. (Amosi 3:3) Mulakelele yeeyo munachunaanyu othuma ni waaca wa ikhorowa munahaalaanyu oyeeha. (Masiposipo 31:16) Nthowa na okhalano ikhorowa sa othuma echu, henataphulela wi munaphwanela othuma. Mwiilipixerye osepa osiyaara. Mpharihele pahiru ikhorowa muryaanyuno.Masiposipo 21:5; 22:7.

TIHEENI MUNAPHWANELAANYU WEERA:

  • Wakhala wi nyuwaano mookhalano ikhorowa sihanle omakuchuwelo wa mweeri, mulakelele vamoha ti mwawiihai munahaalaanyu opharihela.

  • Wakhala wi mookhalano othoiwa, mpake soolakelela saphaama wi mukukuce soothuma sanyu. Ntoko yootakiherya, mwahaala orehererya yoolya anyu ohiya othuma yoorehereryiweene.

 2 MUKHALE OOHULEYA NI OOPHIMELELA

TIHEENI PIIPILIYA ONALOCEIYE: “Vawi ninnaryeheryela khuluwi itchu sorera, tahi va mithoni va Apwiyaru, nyenyatho va mithoni va atchu.” (2 Akorinto 8:21) Muloce eparipari ni oothelana anyu vooloca sa ikhorowa munaakhelaanyu ni ikhorowa munapharihelaanyu.

Ilukuluku soothene mmukohe oothelana anyu vaavaa munapakaanyu soolakelela itokweene vooloca sa ikhorowa sanyu. (Masiposipo 13:10) Ovaanela vooloca sa ikhorowa onahaala okhaviherya otikitherya murecele mu othela wanyu. Moone ikhorowa munaakhelaanyu, ohiya ntoko ikhorowa sanyu pahiru, nyenya ntoko ikhorowa sa echoko.1 Timoteo 5:8.

TIHEENI MUNAPHWANELAANYU WEERA:

  • Mwiiwanane ikhorowa seiyo muchu ti muchu a nyuwo onaphwaneleiye opharihela ahimukonhe mukina.

  • Muhiweherye okhumelela makacamiho wi muloce sa ikhorowa.