Ba tɛnɛ mɛ ka ya ni

Gwe ka gbenyɔ ngbolinɔ

Atɛmwɛ tɛ Yehova

Ngbandi (ya Nɔrdi)

Ye mɛ ndo ɔ ka ya da Lo-Gbia tɛ e nɛ?

Ye mɛ ndo ɔ ka ya da Lo-Gbia tɛ e nɛ?

Li ka ya ni mɔ ba mɔ nvẽni.