Mɔ le kɔ ma

Mɔ le kɔ be menu

Otɛmɔɛ̃nɔ 'da Yehova

Ngbaka

Otɛyatrɛ Biblia

Mɔ ba oarɛzistrɛmanɔ do otɛyatrɛnɔ we zele ma. Ma yula kɔ Biblia, to ma tɔ̃ ’bɔ we ’da owinɔ kɔ Biblia do mɛnɔ kɛ mala zɛ kɔ Biblia. Ma be omɔ hã lɛ wena. Mɔ saka lɛnggɛ nu kpo kɔ listɛ gɛ, nɛ mɔ isi Fa mɔ we zɔ otɛyatrɛnɔ kɛ ma kɔ lɛnggɛ nu kɛ mɔ saka ma ni. Mɔ kɔmɔ mbe zu wenɔ, we zɔ otɛyatrɛnɔ kɛ ma wia kɔ̃ do zu wenɔ ni.

 

Gele ombe mɛnɔ gɛ kɔ̃tu nɔ gɛ bina do lɛnggɛ nui gɛ kɔ Internet.

Mɔ weli kpa mɛnɔ kɔ nwa mbɛti gɛ do lɛnggɛ nui gɛ: