Mɔ le kɔ ma

Mɔ le kɔ be menu

Otɛmɔɛ̃nɔ 'da Yehova

Ngbaka

Ofio nɔ wa weli si’do ’da kpasi nde?

Ofio nɔ wa weli si’do ’da kpasi nde?

Mɔ lengge na . . .

  • ĩi nde?

  • gɔ nde?

  • tabi ĩi, tabi gɔ nde?

 BIBLIA TƆ NA GE NDE?

“Za’da nza kɔ fio sɛ boe.”—Owi nɛ tonɔ 24:15.

DIA DƐAMƆ KƐ MƆ WIALI KPA KƆ MA Ɛ GE NDE?

Lɛnggɛ na za’da nza kɔ fio sɛ boe, ma gɛ̃ sila lɛ fala kɛ fio kpa o nyalɛ.—2 Korintɛ 1:3, 4.

Lɛ do gba sɔ̃ kili fio ’bɔ bina.—Ohebre 2:15.

Lɛ gbini zã lɛ na lɛ mba sɛ li ngba lɛ ’bɔ mbe nɛ do onyalɛ kɛ wa fia ni.—Yoanɛ 5:28, 29.

 LƐ WIA WE KƆ̃ GƐNƐ LƐNGGƐ NƆ KƐ MA KƆ BIBLIA NI NDE?

Ĩi, lɛ wia we kɔ̃ gɛnɛ nɛ, we gã gulu lingga we talɛ:

  • Gale a ɛ Wele kpasi. Biblia tɔ́ã na “kpasi yolo kɔ” Yehova Gale. (Zumanɔ 36:9; Owi nɛ tonɔ 17:24, 25) O nɛ kɛ kpasi ’da tunu tɛ wi ’da mɛnɔ vɛ̃ yolo kɔ̃a, a weli gese kpasi dɛ kɔ̃ wa fala kɛ wa fɛ fio.

  • Gale hã zi kpasi hã ombe fionɔ. Biblia tɔ́ã sako za’da nza kɔ fio mɔ owele ngbɛ’dɛ’dɛ—obe, okpasa wi, wi wili, do wiko—kɛ wa si ’do ’da kpasi dɛ ngɔ nùi gɛ. Ombe nɛ ’do wa nyɛlɛ zi kɔ fio gɔ, nde ɛ mbe kpo sanga wa dɛa zi kɔ̃tu nalɛ kɔ fio!—Yoanɛ 11:39-44.

  • Gale do wɔ gã wena we gese kpasi hã ofionɔ. Yehova sɛnɛ fio; a zɔ ma onɛ ndɔti wi sɛnɛ wi. (1 Korintɛ 15:26) Gulu nɛ a do ‘gã wɔ’ we bi do wi sɛnɛ wi ni, takɔ a fo fio, nɛ a nɛ ngɔ nɛ do gese kpasi hã ofionɔ. A do gã wɔ we gese kpasi hã wa nɔ kɛ wa kɔ linggamɔ zu a, we gese wa do kpasi takɔ azɔ wa tɛ dungu ’bo mbe nɛ dɛ ngɔ nùi gɛ.—Yɔbɔ 14:14, 15.

 MƆ LENGGE NA GE NDE?

Gulu kɛ lɛ dɛ gbɛlɛ nɛ lɛ fe fio ɛ ge nde?

Biblia gese nu aka we ni kɔ ’buku ’da NDO NYANGA DƐ MƆ 3:17-19 do ROMA 5:12.