Mɔ le kɔ ma

Otɛmɔɛ̃nɔ 'da Yehova

Saka lɛnggɛ nu Ngbaka

Linggamɛ ’da mɔ ngɔ Biblia ɛ ge nde?

Linggamɛ ’da mɔ ngɔ Biblia ɛ ge nde?

Mɔ lengge na mɛ̃a . . .

  • ’buku hãzã mɔ owele iko nde?

  • ’buku gba to iko nde?

  • We nu Gale nde?

 BIBLIA TƆ NA GE NDE?

“Mbɛti santonɔ ni vɛ̃, ma yula nu Gale.”2 Timote 3:16.

DIA DƐAMƆ KƐ MƆ WIALI KPA KƆ MA Ɛ GE NDE?

Biblia gese nu gã aka wenɔ kɛ owele wa aka ngɔ dungu nza.—Gba Wenɔ 2:1-5.

Biblia bɛ dia wala lɛ kɔ dungu nza.—Zumanɔ 119:105.

Biblia hã ngbongbo gbini zã wi ngboo we duzu kɔ̃ tunɔ kɛ ma tɛ tɛ̀ ’do gɛ.Roma 15:4.

 LƐ WIA WE KƆ̃ GƐNƐ LƐNGGƐ NƆ KƐ MA KƆ BIBLIA NI NDE?

Ĩi, lɛ wia we kɔ̃ gɛnɛ nɛ, we gã gulu lingga we talɛ:

  • Lua ngba wi lingga menɔ kɔ Biblia mɛ ɛ ɔngba mɔ. ’Bu owele nalɛ (40) wa a kɔma Biblia, ’do ’bu sabɛlɛ 1600. Dɛlɛ kɔ owinɔ ni wa kpa kuti ngba wa gɔ. Gɛnɛ kɔ nɛ ni, mɛnɔ kɛ vɛ̃ wa kɔma ndo nyanga Biblia do ndɔti nɛ ma lua ngbɛ ɛ de wena!

  • Bɛlɛ kɔɔ nɛ bina. Wi kɔmɔ ’buku nɔ ngɔ nùi gɛ, wa usu fai ’dã dɛa mɛnɔ ’da owi le nɔ ’da wa. Nɛ nde owi kɔmɔ Biblia nɔ wa usu zi ’dã mɛnɔ ’da wa do ’dã mɛnɔ ’da owi nu le nɔ ’da wa gɔ.—2 Sakonɔ 36:15, 16; Zumanɔ 51:1-4.

  • We nu Gale ma lá iko gɔ. ’Bu sabɛlɛ 200 ’da ti, Biblia tɔ́ã zi na owele wa ’da nga sɛ ã gba le Babilonɛ. (Ezai 13:17-22) Biblia tɔ̃a zi tatia tɛlɛ tɛ̀ bolo ’danga Babilonɛ iko gɔ, nɛ nde ma sã zi ’bo li nwa ngɔ bole!—Ezai 45:1-3.

Dɛlɛ olo nu Gale wena dea tɛ̃ɛ do gbãlã we. Kɛ lɛ ’bɔ na we olo nu Gale dɛ gɛ hã ni gɔ nde?2 Petro 1:21.

 MƆ LENGGE NA GE NDE?

Liwala kɛ We nu Gale wia we ’dafa dungu nza ’da mɔ ɛ ge nde?

Biblia gese nu aka we ni kɔ ’buki ’da EZAI 48:17, 18 do 2 TIMOTE 3:16, 17.