Mɔ le kɔ ma

Otɛmɔɛ̃nɔ 'da Yehova

Saka lɛnggɛ nu Ngbaka

Fala kɛ lɛ weli kpa gese nu gã aka wenɔ kɛ owele wa aka ngɔ dungu nza ɛ ido nde?

Fala kɛ lɛ weli kpa gese nu gã aka wenɔ kɛ owele wa aka ngɔ dungu nza ɛ ido nde?

Gese nu aka wenɔ ni lɛ kpa ma kɔ . . .

  • siãnsɛ?

  • filozofi?

  • Biblia?

 MBE WELE KPO KƆ OWINƆ KƐ WA KƆMA ZI BIBLIA TƆ̃A ZI HÃ GALE NAI:

“Mɔ dɛ́ na mi ĩ ti gulu nɛ  . . . We nu mɔ, mɛ a gbãlã we.”—Zumanɔ 119:144, 160, We nu Gale.

Biblia ma gese nu we hã o aka we ’da ogba gili wele.

Mɔ sɛ do yangga we ɔ kɔ ogili winɔ ni nde?

Site jw.org wia we gala mɔ.

TƆLƆ kɔ Internet

MƆ ZƆ video sako nɔ kɔ Biblia

 KƆ GÃ AKA WE NƆ GƐ, AKA WE KƐ MƆ ZƆ NA MA TULU MƆ Ɛ GE NDE?

  • Gulu nu kpasi ɛ ge nde?

  • Ngamɛnɔ ’da lɛ ma yolo kɔ̃ Gale nde?

  • Mɛ kɛ ma hɔ hã lɛ fala kɛ lɛ fe fio ɛ ge nde?

Mɔ kpa gese nu aka wenɔ gɛ kɔ site jw.org.

(Mɔ lɛ kɔ BIA WE ’DA BIBLIA › GESE NU WENƆ ’DA BIBLIA)