Mɔ le kɔ ma

Otɛmɔɛ̃nɔ 'da Yehova

Saka lɛnggɛ nu Ngbaka

O’bukunɔ do obe ’bukunɔ we yambala Biblia

Yambala Biblia do zu wenɔ, do wala ’da o’bukunɔ do obe ’bukunɔ gɛ. Mɔ ba ma. o’bukunɔ kɛ mɔ wia tɛ zele ma do ovideonɔ do lɛnggɛ nu ’da owi lɔndɔnunɔ, nɛ mɔ wia ’bɔ we kpa ma vɛ̃ do gba gili lɛnggɛ nu. Mɔ saka lɛnggɛ nu kpo kɔ listɛ gɛ, nɛ mɔ isi Fa mɔ we zɔ o’bukunɔ do fɔrmanɔ ’da ma kɔ lɛnggɛ nu wi kɛ mɔ saka ma ni. Mɔ kɔmɔ mbe zu wenɔ, we zɔ o’bukunɔ kɛ ma wia kɔ̃ do zu wenɔ ni.

 

BIA MƆ
Kungulu
Listɛ

Mɔ zele Gale

Nwa 'da Gale ɛ ge nde?

Mɔ zele Gale takɔ mɔ kpa sɛ kpasi kɛ ndɔti nɛ bina

Dia sakoe kɛ mayula 'da Gale!

Ombe mɛnɔ kɛ lɛ kpula ma kɔ 'bukunɔ kɔ Internet, lɛ tɛ kpolo ma kɔ 'bukunɔ kɛ ma do nwa mbɛti ni gɔ.