Mɔ le kɔ ma

Mɔ le kɔ be menu

Otɛmɔɛ̃nɔ 'da Yehova

Ngbaka

Biblia kɔ Internet

Mɔ tɔlɔ nɛ mɔ zele Biblia kɔ Internet, to mɔ ba oarɛzistrɛma ’da Biblia we zele ma, do ovideonɔ ’da Biblia do wila we nu owi lɔndɔnunɔ, mɔ futa sɛ mbili gɔ. Biblia Libongoli ya Mokili ya Sika mɛa Biblia kɛ wa kifi ma do dia bɔlɔ nɛ, kɛ tɔlɔ ma ngga gɔ. Ma hɔa nza vɛ̃ to do ’bili tɛnɛ do lɛnggɛ nu owele we la 120. Nɛ wa kɛ̃a ma we la miliɔ 200.

"Libongoli ya Mokili ya Sika" sɔɛgɛ do lɛnggɛ nui gɛ bina. Mɔ mbɔkɔ lɛ kɔ mɔ saka gele nu.

Mɔ weli kpa mɛnɔ kɔ nwa mbɛti gɛ do lɛnggɛ nui gɛ: