Mɔ le kɔ ma

Mɔ le kɔ be menu

Otɛmɔɛ̃nɔ 'da Yehova

Ngbaka

Gulu yambala Biblia ɛ ge nde?

Biblia ma hã gisanu wenɔ we gã aka wenɔ ngɔ kpasi hã omiliɔ̃ wele ngɔ nù ge vɛ̃. Mɔ kɔ̃sɛ we ɔ kpo kɔ wa nde?

Yambala Biblia ma la nɛ nde?

Otɛmɔɛ̃nɔ ’da Yehova, ngɔ nù gɛ vɛ̃, wa ĩ ti wa na wa yambala Biblia do winɔ zɔlɔ gɔ mbili. Zɔ ndenge kɛ ma la nɛ ni.

Mɛ ma la kɔ Tɔa Nwa ɛ ge nde?

Mɔ le kɔ mɔ zɔ do li mɔ.

Aka we yambala Biblia, mɔ futa sɛ mbili gɔ

Mɔ yambala Biblia do ngonga, do fala kɛ ma wia do mɔ.

Congregation Meetings of Jehovah’s Witnesses

Find out where we meet and how we worship.