Inda koshikalimo

Inda koshikongitho oshitiyali

Oonzapo dhaJehova

Oshindonga

Mbela omwa simaneka ngaa aantu yomalongelokalunga galwe?

Mbela omwa simaneka ngaa aantu yomalongelokalunga galwe?

Tse ohatu landula omayele gOmbiimbeli ngoka taga ti natu kale twa ‘simaneka aantu ayehe’—kutya nduno oyeitaalo lini. (1 Petrus 2:17) Pashiholelwa, miilongo yimwe omu na Oonzapo dhaJehova omayuvi omathele. Nokuli nando ongawo, ihatu kambadhala okuthindila kongudhi aanapolotika nenge aatoti yoompango, opo ya indike iilonga yomalongelokalunga galwe. Tse ihatu ningi wo omahololodhiladhilo, opo pu totwe ompango ndjoka tayi ka thiminika aantu momidhingoloko dhetu ya landule omalongo geitaalo lyetu nosho wo omikalo dhetu. Pehala lyaashono, otwe ya simaneka, ngaashi naanaa twa hala ya kale ye tu simaneka.—Mateus 7:12.