Inda koshikalimo

Inda koshikongitho oshitiyali

Oonzapo dhaJehova

Oshindonga

Oku ka uvithila kiitopolwa yokokule — yomuAustralia

Tala nkene Oonzapo dhaJehova pamwe naanegumbo yadho tadhi uvithile aantu oshili yOmbiimbeli uule woshiwike muAustralia. Otadhi uvithile aantu mboka ye li miitopolwa yokuushayi.

Longitha o-JW.ORG wu uvithe etumwalaka lyOmbiimbeli

Oonzapo dhaJehova adhihe kutya nduno oondhoka dhi li aagundjuka, nenge aakuluntu odhi hole okulongitha epandja lyadho lyokointaneta dhi uvithile aantu oyendji ngaashi tashi vulika onkundana ombwanawa yoshilongo shaKalunga, nenge tu tye, Uukwaniilwa waKalunga.

Oku ka uvithila kiitopolwa yokokule — yomuAustralia

Tala nkene Oonzapo dhaJehova pamwe naanegumbo yadho tadhi uvithile aantu oshili yOmbiimbeli uule woshiwike muAustralia. Otadhi uvithile aantu mboka ye li miitopolwa yokuushayi.

Longitha o-JW.ORG wu uvithe etumwalaka lyOmbiimbeli

Oonzapo dhaJehova adhihe kutya nduno oondhoka dhi li aagundjuka, nenge aakuluntu odhi hole okulongitha epandja lyadho lyokointaneta dhi uvithile aantu oyendji ngaashi tashi vulika onkundana ombwanawa yoshilongo shaKalunga, nenge tu tye, Uukwaniilwa waKalunga.