Mbela owa hala okwiilonga oshindji kombinga yOmbiimbeli? Ngele osho, pula ekonakonombiimbeli lyoshali pegumbo. Udhitha ofooloma ndjoka yi li pevi, opo wu pule ekonakonombiimbeli.