Mona uuyelele owundji kombinga yembo lyOmayeletumbulo, otali tu kwathele tu inekele muunongo waKalunga, pehala lyokwiinekela wetu yene.