Inda koshikalimo

Inda koshikongitho oshitiyali

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Oshindonga

Imbila Jehova—Omaimbilo omape

Nyanyukilwa omaimbilo omape gokutanga nogokulongela Jehova Kalunga. Tapa omusika nomaimbilo, e to iyenditha po pomaimbilo ngaka omawanawa.

Eliko lya sheywa

Jehova oku hole oyana mboka aagwayekwa nombepo, noye hole okulonga ehalo lye.

Otu na olupandu omolwekulilo

Ekulilo—euliko enene lyohole—otali tu pe etompelo tu kale twa pandula Jehova sigo aluhe.