Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Hogolola elaka Oshindonga

 OSHITOPOLWA 9

Oparadisa otayi ya uunake?

Oparadisa otayi ya uunake?

Omaupyakadhi ngoka ge li kombanda yevi otagu ulike kutya masiku Uukwaniilwa waKalunga otawu ka katuka onkatu. Lukas 21:10, 11; 2 Timoteus 3:1-5

Ombiimbeli oya hunganeka iinima oyindji mbyoka tayi ningwa kunena. Otayi ti kutya aantu otaya ka kala ye hole eliko, ihaaya vulika kaakuluntu, aakwanyanya noye hole omainyanyudho.

Oya ti wo kutya otaku ke ya omakakamo gevi omatilithi, iita, oondjala nomikithi dholutapo. Iinima mbika otayi ningwa ngashingeyi.

Jesus okwa ti wo kutya onkundana ombwanawa yUukwaniilwa otayi ku uvithilwa evi alihe.—Mateus 24:14.

 Uukwaniilwa waKalunga otawu ka hulitha po uukolokoshi auhe. 2 Petrus 3:13

Masiku Jehova ota ka hanagula po aakolokoshi ayehe.

Satana noompwidhuli dhe otaya ka geelwa.

Mboka haya pulakene kuKalunga otaya ka hupa e taya ka kala muuyuni uupe wuuyuuki moka tamu ka kala aantu yi inekelathana noye holathane, yo itaya ka kala ye na uumbanda washa.