Inda koshikalimo

Inda koshikongitho oshitiyali

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Oshindonga

Kala ho pulakene kuKalunga opo wu ka kale nomwenyo sigo aluhe

 OSHITOPOLWA 10

Mboka haya pulakene kuKalunga otaya ka mona omalaleko nuuyamba geni?

Mboka haya pulakene kuKalunga otaya ka mona omalaleko nuuyamba geni?

Oonakusa oyendji otaya ka yumudhwa ya kale kombanda yevi. Iilonga 24:15

Dhiladhila owala komalaleko nuuyamba ngoka to ka mona ngele oho pulakene kuJehova. Oto ka kala wu na uukolele wa gwanenena, sha hala okutya, ito ke ehama we nenge wu kale oshingolomena. Aantu mboka haya longo uuwinayi itaya ka kala po naayehe mboka to ka kala pamwe nayo, oto ka kala we yi inekela.

Itapu kala we uuwehame, oluhodhi nenge okulila. Aantu itaya ka kulupa we nokusa.

 Oto ka kala pamwe nookuume koye nosho wo niilyo yuukwanegumbo weni. Onkalamwenyo mOparadisa otayi ka kala yinyanyudha.

Aantu itaya ka kala we ye na uumbanda washa. Otaya ka kala ya nyanyukwa shili.

Uukwaniilwa waKalunga otawu ka hulitha po okumona iihuna akuhe. Ehololo 21:3, 4