Mbela momagumbo otamu vulu ngaa okukala ombili? Kunena aaihokani oyendji kaaye na ombili, nomomagumbo ogendji oshinima ohashi ipunguluka owala. Ihe nonando ongaaka, opu na ekwatho. Okambo haka kake na omayele agehe koonono ngoka taga kwathele aaihokani. Ihe oke na omakotampango gOmbiimbeli nosho wo omaetopo ngoka taga kwathele. Ngele omwe ga tula miilonga otage ke mu kwathela mu kale mu na ombili megumbo lyeni. Kaleni mu shi kutya uuwanawa ihawu zi pokapala ka yela.