Inda koshikalimo

Inda koshikongitho oshitiyali

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Oshindonga

Longa aamwoye

Efalomo

Efalomo

Hola Jehova Kalunga koye komutima gwoye aguhe, komwenyo gwoye aguhe nonoonkondo dhoye adhihe. Ino dhimbwa oohapu ndhika tandi dhi ku lombwele nena. Dhi nongeka aamwoye. Dhi hokolola, uuna u li moyaandjeni nuuna u li mepola, uuna to vululukwa nuuna to longo.DEUTERONOMIUM 6:5-7, yelekanitha NW.