Inda koshikalimo

Inda koshikongitho oshitiyali

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Oshindonga

Ombiimbeli oyi na etumwalaka lini?

 OSHITOPOLWA 6

Job okwa li a kakatele uudhiginini we

Job okwa li a kakatele uudhiginini we

Satana okwa li a shongo uudhiginini waJob muKalunga, ihe Job okwa kala omudhiginini kuJehova

MBELA opu na ngaa omuntu ta vulu okukakatela uudhiginini muKalunga ngele okwa makelwa sigo opompito mpoka uudhigini we itaawu vulu oku mu etela uuwanawa wa sha? Epulo ndyoka olya li lya pulwa nolya li lya yamukulwa pethimbo lyomulumentu gwedhina Job.

Manga Aaisraeli ya li natango muEgipiti, Job omukwanezimo gwaAbraham okwa li a kala hoka haku ithanwa ngashingeyi Arabia. Manga aayengeli megulu ya li ya gongala puKalunga, nomunashipotha Satana okwa li a gongala pamwe nayo. Poshigongi shoka sha li megulu, Jehova okwa li a popi kutya okwi inekela omupiya gwe omudhiginini Job. Dhoshili, Jehova okwa ti kutya kapu na omuntu a li e na uudhiginini ngaashi Job. Ihe Satana okwa popi kutya Job oha longele owala Kalunga molwaashoka e mu laleka nuuyamba nokwe mu gamena. Satana okwa popi wo kutya ngele Job okwa kuthwa ashihe shoka e na ota ka tuka Kalunga.

Kalunga okwa li e etha Satana a halakanithe po eliko lyaJob e ta dhipaga po aanona ye nokwe mu etele omukithi. Molwaashoka Job ka li e shi kutya Satana oye e etitha iinima ayihe mbika, Job ka li u uvite ko kutya omolwashike Kalunga e mu etha a mone iihuna yi thike mpoka. Nonando ongaaka, Job ka li e etha po Kalunga.

Ookuume kaJob yatatu yiifundja oya li ye ya kuye. Oontopolwa odhindji dhembo lyaJob odha popya shi na ko nasha nomalundilo gaalumentu mboka ya li taya kambadhala okutompa Job kutya Kalunga oye a li te mu geyele omolwuulunde mboka a longa meholamo, ihe ine wu holola. Oya popi wo kutya Kalunga ke na naapiya ye noine yi inekela. Job ka li a taamba ko omatompathano gawo ngoka ga puka. Job okwa li a popi neinekelo kutya ota kakatele uudhiginini we sigo okeso.

Ihe Job okwa li a ningi epuko sho a li a kambadhala unene okwiiyukipalitha mwene. Omulumentu omugundjuka gwedhina Elihu, ngoka a li a pulakena koompata adhihe ndhoka dha li pokati kaJob nookuume ke yatatu, okwa li a yi mo e te ya pukulula. Elihu okwa li a pukulula Job a mone kutya osha simanenena okuyukipalitha uunamapangelo waJehova Kalunga shi vulithe okuyukipalitha omuntu gwontumba. Elihu okwa li wo a ganda sha kwata miiti ookuume yatatu yaJob yiifundja.

Opo nduno Jehova Kalunga okwa li a popi naJob te mu pukulula. Okwa li a popi naJob shi na ko nasha neshito lye ekumithi, opo u ulike kutya Ye omunenenene mokuyelekanitha naantu. Neifupipiko, Job okwa taamba ko epukululo ndyoka a pewa kuKalunga. Molwaashono Jehova “oye omunesilohenda nomunalukeno,” okwa aludha Job, okwe mu pe eliko lye lwaali shi vulithe pwaashoka a li e na nale nokwe mu laleke nuuyamba naanona omulongo. (Jakob 5:11) Omolwokukakatela uudhiginini we kuJehova sho a li momamakelo omadhigu, Job okwa li a yamukula ompata ndjoka ya li ye etwa po kuSatana kutya aantu itaya ka kala aadhiginini kuKalunga ngele taya makelwa.

—Uuyelele moshitopolwa shika owa kankamena kembo lyaJob.