Inda koshikalimo

Inda koshikongitho oshitiyali

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Oshindonga

Onkalamwenyo yopaKriste niilonga yetu yokuuvitha — Okafo kokulongithwa pokugongala  |  Novomba 2017

Iiholelwa yomafalomo

Iiholelwa yomafalomo

OSHUNGOLANGELO

Epulo: Olye omugandji gwomagano dhingi meshito alihe?

Enyolo: Jak 1:17

Gandja oshifo: Oshungolangelo ndjika otayi tu kwathele tu kale twa lenga omagano dhingi ngoka Kalunga e tu pa.

LONGA AANTU OSHILI

Epulo: Edhina lyaKalunga olye?

Enyolo: Eks 15:3, OB-1954

Oshili yOmbiimbeli: Edhina lyaKalunga oJehova.

EGUMBO OTALI VULU OKUKALA EHALA LYOMBILI

Efalomo: Otatu ulukile aantu okavidio haka okafupi, taka popi kombinga yaanegumbo. [Dhana efalomo lyokavidio: Egumbo otali vulu okukala ehala lyombili.]

Gandja okambo: Ngele owa hala okulesha okambo hoka ka popiwa mokavidio, otandi vulu oku ke ku pa nenge ndi ku ulukile nkene to vulu oku ka tapa kepandja lyetu lyokointaneta.

NYOLA EFALOMO NIITYA YOYE MWENE

Longitha omutholomo gwiiholelwa ya tetekele wu nyole efalomo lyoye mwene lyomomapya.