Inda koshikalimo

Inda koshikongitho oshitiyali

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Oshindonga

Onkalamwenyo yopaKriste niilonga yetu yokuuvitha — Okafo kokulongithwa pokugongala  |  Novomba 2017

 OMALIKO OKUZA MOOHAPU DHAKALUNGA | OBADJA 1JONA 4

Ilonga sha momapuko goye

Ilonga sha momapuko goye

Ehokololo lyaJona otali tu lombwele kutya Jehova ihe tu etha po uuna twa ninga omapuko. Ihe okwa tegelela tu ilonge sha mugo nokuninga omalunduluko mpoka sha pumbiwa.

Jona 1:3

Epuko lini Jona a li a ningi sho a pewa oshinakugwanithwa kuJehova?

Jona 2:1-10

Jona okwa li a galikana kombinga yashike, na Jehova okwe mu yamukula ngiini?

Jona 3:1-3

Jona oku ulike ngiini kutya okwi ilonga sha momapuko ge?