Omayeletumbulo ontopolwa 31 omu na etumwalaka lya simana ndyoka Omukwaniilwa Lemuel a li a pewa kuyina. Omayele gopandunge ngoka a pewa kuyina, oge mu kwathele a tseye shoka e na okutala momukulukadhi omwaanawa.

Omukulukadhi omwaanawa oku shi okwiinekelwa

31:10-12

  • Oha gandja omaetopo omawanawa ge na ko nasha nomatokolo ngoka taga ningwa megumbo, ihe nonando ongawo, oku li omuvuliki

  • Omusamane oha kala i inekela kutya omukadhi ota vulu okuninga omatokolo gopandunge noiha kondjitha a pewe epitikilo komusamane gwe mokanima kehe

Omukulukadhi omwaanawa oha longo nuudhiginini

31:13-27

  • Oha kwata iinima nawa noku na ondjele. Shoka ohashi mu kwathele a paluthe nawa aanegumbo lye noya zale omizalo omiwanawa notadhi opalele

  • Oha longo nuudhiginini noha sile oshimpwiyu omusamane gwe omutenya nuusiku

Omukulukadhi omwaanawa oku na uupambepo wa kola

31:30

  • Oha tila Kalunga noha kala e na ekwatathano ewanawa naye