Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Hogolola elaka Oshindonga

 ONKALAMWENYO YOPAKRISTE

Aagundjuka inamu ongaonga okulonga “oshilonga shika oshinene”

Aagundjuka inamu ongaonga okulonga “oshilonga shika oshinene”

Ethimbo lyuugundjuka ohali ya e tali yi. Uuna lya yi ohaku landula “omasiku guudhigu” ngoka hage endele pamwe nuukulupe muuyuni mbuka waSatana. (Omuuv 12:1) Ngele owu li omugundjuka, otashi vulika wu dhiladhile kutya owu na ethimbo olindji lyokulalakanena iinima yopambepo ngaashi okuya miilonga yethimbo lyu udha.

Ombiimbeli otayi ti: “Ethimbo neuthilo otali adha ayehe,” mwa kwatelwa naagundjuka nokuli. (Omuuv 9:11) Otayi ti ishewe: “Kamu shi wo, ngele ngula omutse otagu ka kala kumwe nothingo!” (Jak 4:14) Ino pumbwa okukala to kwatakwata ngele tashi ya pokulongela Jehova, molwaashoka iikwatakwata oya nika edhilo. Onkee ano, katuka nziya “okulonga oshilonga shika oshinene,” manga taku tiwa nena. (1Kor 16:9) Uuna we shi ningi, ku na siku wu ki ipe uusama.

Omalalakano gamwe gopambepo ngoka to vulu okwiitulila po:

  • Okuuvitha melaka lilwe

  • Uukokolindjila

  • Okuya koosikola dhetu

  • Iilonga yokutunga

  • Iilonga yaBetel

  • Iilonga yuutonatelishikandjo

Nyola omalalakano goye: