45:2-5

Baruk, ngoka a li ha kala muuwa, otashi vulika a li omunambelewa a longwa. Nonando okwa li ha longele Jehova noha ambidhidha Jeremia nuudhiginini, pompito yimwe okwa kanitha ondjele. Okwa tameke ‘okwiikongela iinima iinene,’ tashi vulika a li ta lalakanene ondondo ya simana muuwa nenge ti ikongele omaliko. Okwa li a pumbwa okulundulula omadhiladhilo ge, opo a ka hupe pehanagulo lyaJerusalem ndyoka lya li popepi.