• Eimbilo 116 negalikano

 • Omatyokosha gopetameko (meni lyominute 3)

OMALIKO OKUZA MOOHAPU DHAKALUNGA

 • Omahunganeko otaga gandja uuyelele kombinga yaMesiasa”: (ominute 10)

  • Eps 22:1 — Mesiasa okwa li ta ka kala a fa e ekelwahi kuKalunga. (w11 8/15 ep. 15, okat. 16)

  • Eps 22:7, 8 — Mesiasa okwa li ta ka shekwa. (w11 8/15 ep. 15, okat. 13)

  • Eps 22:18 — Oonguwo dhaMesiasa odha li dhi na okuumbilwa oshihogololitho. (w11 8/15 ep. 15, okat. 14)

 • Konga omaliko gopambepo: (ominute 8)

  • Eps 19:14 — Oshiilongomwa shini tatu ilongo movelise ndjika? (w06 6/1 ep. 31, okat. 3)

  • Eps 23:1, 2 — Ongiini Jehova a fa omusita ngoka omunahole? (w02-E 9/15 ep. 32, okat. 1-2)

  • Melesho lyOmbiimbeli lyoshiwike shika otandi ilongo mo shike kombinga yaJehova?

  • Iitsa yini tandi ka longitha muukalele okuza melesho lyOmbiimbeli lyoshiwike shika?

 • Elesho lyOmbiimbeli: (meni lyominute 4) Episalomi 25:1-22

UVITHA NUULAADHI MUUKALELE

 • Etalelopo lyotango: (meni lyominute 2) bh — Tumina omunegumbo oshikwamawi shokafo, Mbela onakuyiwa oyi tu nine shike? koshikwaelektronika she.

 • Eishunoko: (meni lyominute 4) bh — Longitha uuyelele mboka tawu adhika mokambo, Tseya shoka shi li mOohapu dhaKalunga wu yamukule epulo ndyoka lya pulwa komunegumbo.

 • Ekonakonombiimbeli: (meni lyominute 6) bh ep. 129-130, okat. 11-12 — Kwathela omukonakoni gwoye paufupi nkene e na okulongitha o-JW Library sho ti ilongekidhile ekonakonombiimbeli koshikwaelektronika she.

ONKALAMWENYO YOPAKRISTE

 • Eimbilo 55

 • Nkene tu na okulongitha o-JW Library— Oshitopolwa oshi-2: (ominute 15) Oonkundathana naapulakeni. Dhana uuvidio, Okutapa nokulongitha Oombiimbeli nosho wo Okukonga uuyelele mOmbiimbeli nenge moshileshomwa, e tamu wu kundathana paufupi. Opo nduno tamu kundathana okapalanyolo kahugunina komoshitopolwa shoka. Pula aapulakeni ya popye nkene ya li ya longitha o-JW Library muukalele momikalo dhilwe.

 • Ekonakonombiimbeli lyEgongalo: (ominute 30) ia ontop. 16, okat. 1-15

 • Eendululo nosho wo shoka tashi ka ningwa pokugongala moshiwike tashi ya (ominute 3)

 • Eimbilo 139 negalikano