Inda koshikalimo

Inda koshikongitho oshitiyali

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Oshindonga

Onkalamwenyo yopaKriste niilonga yetu yokuuvitha — Okafo kokulongithwa pokugongala  |  Mei 2016

 ONKALAMWENYO YOPAKRISTE

Nkene tu na okulongitha o-JW Library

Nkene tu na okulongitha o-JW Library

UUNA TO KONAKONA:

  • Lesha Ombiimbeli nenyolo lyesiku

  • Lesha omambo, iifo nosho wo iileshomwa yilwe

  • Ilongekidhila okugongala kehe kwegongalo, e to tende omayamukulo

  • Tala uuvidio

POKUGONGALA KEHE:

  • Pehala lyokuya niileshomwa oyindji kokugongala, longitha oshikwaelektronika shoye wu tale iitopolwa mbyoka tayi ningwa pokugongala nokwiimba omaimbilo. Mo-JW Library omu na omaimbilo omape ngoka kaage mo natango meimbilo lyetu

MUUKALELE:

  • Ulukila omuntu ngoka u ulika ohokwe oshinima shontumba mo-JW Library, e to mu kwathele a tapele opolohalama ndjoka moshikwaelektronika she

  • Dhana okavidio. Ngele omunegumbo oku na aanona, oto vulu okudhana kamwe komuuvidio, Ninga kuume kaJehova. Nenge oto vulu okudhana okavidio, Omolwashike wa pumbwa okukonakona Ombiimbeli? wu ningithe omuntu a kale a hala okukonakona Ombiimbeli. Ngele omuntu oha popi elaka lilwe, mu ulukila okavidio melaka lye

  • Ulukila omuntu oshileshomwa melaka lye shoka wa tapa