Inda koshikalimo

Inda koshikongitho oshitiyali

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Oshindonga

Onkalamwenyo yopaKriste niilonga yetu yokuuvitha — Okafo kokulongithwa pokugongala  |  Mei 2016

 OMALIKO OKUZA MOOHAPU DHAKALUNGA | OMAPISALOMI 11-18

Olye a pitikilwa okuya motempeli yaJehova?

Olye a pitikilwa okuya motempeli yaJehova?

Opo omuntu a pitikilwe okuya motempeli yaJehova, oku na okukala kuume kaKalunga, he mu inekele noha vulika kuye. Episalomi 15 otali popi kombinga yaashoka Jehova ha tala mukuume ke.

NGOKA A PITIKILWA MOTEMPELI YAJEHOVA OKU NA . . . 

  • okukala omudhiginini

  • okukala ha popi oshili, nokuli nomomutima

  • okukala ha simaneke aapiya yaJehova ooyakwawo

  • okukala ha gwanitha po shoka u uvaneka, nonando oshi kale oshidhigu

  • okukala ha kwathele mboka ya pumbwa ekwatho noiha tegelele a galulilwe sha

NGOKA A PITIKILWA MOTEMPELI YAJEHOVA KE NA . . . 

  • okukala ha hokola noha lundile

  • okukala ha ningile aantu yalwe uuwinayi

  • okukala ha dhengele aamwatate konankondongolo

  • okweendathana naantu mboka ihaaya longele nenge ihaaya vulika kuJehova

  • okukala ha taamba ombumbo