Inda koshikalimo

Inda koshikongitho oshitiyali

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Oshindonga

Onzapo yaJehova moTuvalu tayi gandja okafo Oonakusa otaya ka yumuka

ONKALAMWENYO YOPAKRISTE NIILONGA YETU YOKUUVITHA — OKAFO KOKULONGITHWA POKUGONGALA Kotoba 2017

Iiholelwa yomafalomo

Iiholelwa yomafalomo gOshungolangelo nosho wo gokulonga aantu oshili kombinga yankene ye na okuulika kutya oye hole Kalunga. Longitha iiholelwa mbyoka wu nyole omafalomo goye mwene.

OMALIKO OKUZA MOOHAPU DHAKALUNGA

Daniel okwa li a hunganeke kutya Mesiasa ote ke ya

Montopolwa 9 yaDaniel omu na uuyelele kombinga yokuya kwaMesiasa. Iiningwanima yilwe yini ya popiwa mehunganeko ndika?

ONKALAMWENYO YOPAKRISTE

Nkene to vulu okukala ho konakona Ombiimbeli nuukeka

Okukonakona Ombiimbeli nuukeka otaku vulu oku ku kwathela wu kale omudhiginini uuna to makelwa. Owu na oku shi enda ngiini?

OMALIKO OKUZA MOOHAPU DHAKALUNGA

Jehova okwa kala a hunganeka nale onakuyiwa yaakwaniilwa

Jehova okwa longitha omuhunganeki Daniel a hunganeke okuholoka nokuteka po kwomaukwaniilwa nosho wo kwaakwaniilwa yomonakuyiwa.

OMALIKO OKUZA MOOHAPU DHAKALUNGA

Oho nyanyukilwa ngaa ohole yuudhiginini ngaashi Jehova?

Oshike hashi inyengitha omuntu a kale e na ohole yuudhiginini? Oshike tatu ilongo moshimoniwa shaHosea nomukulukadhi gwe kee shi omudhiginini, Gomer?

OMALIKO OKUZA MOOHAPU DHAKALUNGA

Gandja shoka oshiwanaweelela kuJehova

Okugandja shoka oshiwanaweelela kuJehova ohashi mu nyanyudha nohashi tu etele uuwanawa. Oshike Jehova ha tala ko shi li omayambo omawanaweelela?

ONKALAMWENYO YOPAKRISTE

Hambelela Jehova sigo aluhe!

Omwenyo ogwo omagano ga dhenga mbanda. Ohatu kambadhala okulongitha iipewa yetu nuunkulungu wetu tu simanekithe Jehova, Omugandji gwomwenyo.

OMALIKO OKUZA MOOHAPU DHAKALUNGA

‘Aana yeni aamati naakadhona otaya ka hunganeka’

Ongiini tatu vulu okwaambidhidha aagwayekwa miilonga yawo yokuhunganeka?