Inda koshikalimo

Inda koshikongitho oshitiyali

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Oshindonga

Onkalamwenyo yopaKriste niilonga yetu yokuuvitha — Okafo kokulongithwa pokugongala  |  Kotoba 2016

 OMALIKO OKUZA MOOHAPU DHAKALUNGA | OMAYELETUMBULO 12–16

Uunongo owu vule oshingoli

Uunongo owu vule oshingoli
TALA
Enyolo
Ethano

Omolwashike uunongo mboka hawu zi kuKalunga wu na ongushu? Ohawu gamene mboka ye wu na koondjila oombwinayi nohawu ya kaleke nomwenyo. Ohawu nwetha mo iikala, oohapu niilonga yawo momukalo omwaanawa.

Uunongo ohawu tu gamene kuuntsa

16:18, 19

  • Omuntu ngoka e na uunongo oha zimine kutya Jehova oye Onzo yuunongo awuhe

  • Mboka ya pondola moshinima shontumba nenge ya pewa oshinakugwanithwa sha gwedhwa po, oye na okukala ya kotoka, opo kaaya kwatwe kuuntsa nokeinenepeko

Uunongo ohawu humitha komeho oohapu dha yogoka

16:21-24

  • Omuntu ngoka e na uunongo oha longitha owino ye, opo a mone uuwanawa muyakwawo nohe ya popile muuwanawa

  • Oohapu dhuunongo ohadhi tompo yalwe noontoye dha fa omagadhi goonyushi. Ihadhi ehameke yalwe nenge dhi e te oontamanana