• Eimbilo 109 negalikano

 • Omatyokosha gopetameko (meni lyominute 3)

OMALIKO OKUZA MOOHAPU DHAKALUNGA

 • Gandjeni noshiyelekitho sha gwana”: (ominute 10)

  • Luk 6:37 — Ngele ohatu dhimine po yalwe, nayo otaye ke tu dhimina po wo (“Dhiminathaneni po oondjo, Kalunga ote mu dhimine po wo uuyelele wokukonakonwawa kankamena kuLuk 6:37, nwtsty; w08 5/1 ep. 13, okat. 13-14)

  • Luk 6:38 — Natu kale tu na ondjigilile yokugandja (“Gandjeni” uuyelele wokukonakonwa wa kankamena kuLuk 6:38, nwtsty)

  • Luk 6:38 — Aantu otaye ke tu pa shi thike pwaashoka twa gandja (“komatundji,” NW uuyelele wokukonakonwa wa kankamena kuLuk 6:38, nwtsty)

 • Konga omaliko gopambepo: (ominute 8)

  • Luk 6:12, 13 — Jesus okwa tulila po ngiini Aakriste oshiholelwa oshiwanawa, uuna ye na okuninga omatokolo ga kwata miiti? (w07 8/1 ep. 4, okat. 6)

  • Luk 7:35 — Oohapu dhaJesus otadhi vulu ngiini oku tu kwathela ngele otwa lundilwa? (w12 12/15 ep. 22, okat. 13)

  • Melesho lyOmbiimbeli lyoshiwike shika owi ilonga mo shike kombinga yaJehova?

  • Omaliko gopambepo galwe geni wa mona melesho lyOmbiimbeli lyoshiwike shika?

 • Elesho lyOmbiimbeli: (meni lyominute 4) Luk 7:36-50

UVITHA NUULAADHI MUUKALELE

ONKALAMWENYO YOPAKRISTE

 • Eimbilo 108

 • Kala ho gandja ngaashi Jehova: (ominute 15) Dhana okavidio hoka. Kundathaneni omapulo ngaka:

  • Jehova naJesus oyu ulike ngiini kutya ohaya gandja?

  • Jehova ohe tu laleke nuuyamba ngiini ngele ohatu gandja?

  • Okukala hatu dhimine po nomutima aguhe otaku ti shike?

  • Omomikalo dhimwe dhini tatu vulu okukala hatu yamba po ethimbo lyetu?

  • Ongiini tatu vulu okukala hatu pandula yalwe?

 • Ekonakonombiimbeli lyEgongalo: (ominute 30) lv ontop. 10, okat. 1-8

 • Eendululo naashoka tashi ka ningwa pokugongala moshiwike tashi ya (ominute 3)

 • Eimbilo 57 negalikano