Inda koshikalimo

Inda koshikongitho oshitiyali

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Oshindonga

Okafo Onkalamwenyo yopaKriste niilonga yetu yokuuvitha  |  Febuluali 2017

 OMALIKO OKUZA MOOHAPU DHAKALUNGA | JESAJA 63–66

Egulu epe nevi epe otali ke etela aantu enyanyu enene

Egulu epe nevi epe otali ke etela aantu enyanyu enene

Euvaneko lyaKalunga lyokuninga iinima iipe ndyoka lya popiwa muJesaja ontopolwa 65 otali ka gwanithwa shili, nomolwaashono Jehova e li popi lya fa lya gwanithwa nale.

Jehova ota shiti egulu epe nevi epe moka iiningwanima yonale tayi ka dhimbiwa thiluthilu

65:17

Egulu epe oshike?

  • Olyo epangelo epe ndyoka tali ke eta uuyuuki kombanda yevi

  • Epangelo ndyoka olya dhikwa po mo 1914, sho Jesus a ningi Omukwaniilwa gwUukwaniilwa waKalunga

Evi epe oshike?

  • Olyo uulikumwe waantu ya za miigwana ayihe, momalaka agehe nomomihoko adhihe, mboka haya vulika kepangelo epe lyomegulu

Ongiini iiningwanima yonale tayi ka dhimbiwa thiluthilu?

  • Oosho iinima ayihe mbyoka hayi tu ningitha tu dhimbulukwe iinima iiwinayi mbyoka hayi tu ehameke palutu, pamadhiladhilo nopamaiyuvo, itaayi ka kala po we

  • Mboka aadhiginini otaya ka nyanyukilwa onkalamwenyo sigo aluhe notaya ka kala owala haya dhimbulukwa iinima iiwanawa esiku kehe