Inda koshikalimo

Inda koshikongitho oshitiyali

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Oshindonga

Onkalamwenyo yopaKriste niilonga yetu yokuuvitha — Okafo kokulongithwa pokugongala  |  Febuluali 2017

ONKALAMWENYO YOPAKRISTE

Kwathela aamwoye ya kale ye na eitaalo lya kola mOmushiti

Kwathela aamwoye ya kale ye na eitaalo lya kola mOmushiti

Eshito otali holola esimano lyaKalunga. (Eps 19:1-4; 139:14) Uuyuni waSatana otawu humitha komeho omalongo ngoka itaaga simanekitha Kalunga kombinga yankene omwenyo gwe ya po. (Rom 1:18-25) Oshike wu na okuninga, opo wu kwathele aamwoye kaaya nwethwe mo komalongo ngoka? Ya kwathela manga aashona, opo ya kale ye na eitaalo kutya Jehova oko e li nosho wo kutya oku na ko nasha nayo. (2Kor 10:4, 5; Ef 6:16) Kambadhala okutseya shoka taya dhiladhila kombinga yaashoka haya longwa kosikola. Oto vulu wo okulongitha iilongitho yopaMbiimbeli mbyoka wu na, wu adhe omitima dhawo. — Omayel 20:5; Jak 1:19.

TALA OKAVIDIO SHOKA OOMAKULA HAYA TI KOMBINGA YOKWIITAALA MUKALUNGA, E TO YAMUKULA OMAPULO TAGA LANDULA:

  • Aantu oyendji oyi itaala iifundja yini kombinga yaKalunga?

  • Ohamu longwa shike kosikola?

  • Oshike she ku tompa kutya Jehova oko e li?

  • Ongiini to vulu okukwathela omuntu i itaale kutya Kalunga oye a shita iinima ayihe?