Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Hogolola elaka Oshindonga

Omasiku 29 Febuluali–6 Maalitsa

Ester 1-5

Omasiku 29 Febuluali–6 Maalitsa
 • Eimbilo 86 negalikano

 • Omatyokosha gopetameko (meni lyominute 3)

OMALIKO OKUZA MOOHAPU DHAKALUNGA

 • “Ester okwa li a popile oshigwana shaKalunga”: (ominute 10)

 • Konga omaliko gopambepo: (ominute 8)

  • Est 2:15 — Ester okwa li u ulike ngiini eishonopeko neipangelo? (w06 3/1 ep. 5, okat. 8)

  • Est 3:2-4 — Omolwashike Mordekai a li a tindi okutsila Haman oongolo? (ia ep. 130-131, okat. 18)

  • Melesho lyOmbiimbeli lyoshiwike shika otandi ilongo mo shike kombinga yaJehova?

  • Iitsa yini tandi ka longitha muukalele okuza melesho lyOmbiimbeli lyoshiwike shika?

 • Elesho lyOmbiimbeli: Est 1:1-15 (meni lyominute 4)

UVITHA NUULAADHI MUUKALELE

 • Etalelopo lyotango: (meni lyominute 2) Gandja okambo Pulakena kuKalunga. Thigila omuntu sha shoka tamu ya mu kundathane oshikando tashi landula.

 • Eishunoko: (meni lyominute 4) Napu ningwe euliko nkene omuuvithi ta shuna kugumwe ngoka a pele okambo Pulakena kuKalunga, e taya kundathana uuyelele mboka wu li pepandja 2-3. Thigila omuntu sha shoka tamu ya mu kundathane oshikando tashi landula.

 • Ekonakonombiimbeli: (meni lyominute 6) Napu ningwe euliko nkene ekonakonombiimbeli hali ningwa mokambo Kala ho pulakene kuKalunga opo wu ka kale nomwenyo sigo aluhe. Longitha uuyelele pepandja 4-5 petalelepo lyotango. (km 7/12 ep. 7, okat. 4))

ONKALAMWENYO YOPAKRISTE

 • Eimbilo 71

 • Oompumbwe dhegongalo: (ominute 10)

 • Oho mono ngiini uuwanawa mokugongala hoka kwa lunduluka nomokafo hoka haka longithwa pokugongala?: (ominute 5) Oonkundathana naapulakeni. Pula aapulakeni ya popye nkene ya mona uuwanawa paumwene mokugongala huka kokupe komoshiwike. Ladhipika ayehe ya kale hayi ilongekidha nawa, opo ya ka mone uuwanawa owundji pukwo.

 • Ekonakonombiimbeli lyEgongalo: ia ontop. 10, okat. 1-11 noshimpungu “Oshikukuta shopethimbo lyaElia osha kala ko uule wethimbo li thike peni? (ominute 30)

 • Eendululo nosho wo shoka tashi ka ningwa pokugongala moshiwike tashi ya (ominute 3)

 • Eimbilo 149 negalikano