Inda koshikalimo

Inda koshikongitho oshitiyali

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Oshindonga

Okafo Onkalamwenyo yopaKriste niilonga yetu yokuuvitha  |  Apilili 2016

 ONKALAMWENYO YOPAKRISTE

Omadhimbulukitho goshigongi shoshitopolwa

Omadhimbulukitho goshigongi shoshitopolwa

Ngaashi owala shito, otwa hala okupangelwa kombepo yokuhola Kalunga nosho wo aantu ooyakwetu pethimbo lyoshigongi shoshitopolwa. (Mat 22:37-39) Aakorinto yotango 13: 4-8 otaya popi kombinga yohole taya ti: “Ohole ohayi idhidhimikile ayihe noyi na olukeno. Ihayi holoka nayi, ihayi kongo shayo yene, ihayi ningi omwenyo omwiinayi, . . . Ohole itayi hulu po.” Sho to tala okavidio Omadhimbulukitho goshigongi shoshitopolwa, dhiladhila komikalo ndhoka to vulu okuulikila yalwe ohole poshigongi shoshitopolwa.

ONGIINI TATU VULU OKUULIKA OHOLE . . . 

  • uuna tatu yaleke iipundi?

  • uuna omusika yomutumba yi li pokutameka?

  • pomahala mpoka hatu lala sho tu li mondoolopa moka tamu ningilwa oshigongi?

  • uuna tatu iyamba tu kwathele?