Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Hogolola elaka Oshindonga

OSHUNGOLANGELO YOKUKONAKONWA Novomba 2015

Oshifo shika oshi na iitopolwa yokukonakonwa mbyoka tayi ka konakonwa okuza mo 28 Desemba 2015 sigo 31 Januali 2016.

Longa omumwoye a longele Jehova

Omaukwatya gatatu gaJesus ngoka a holola sho ta longo aantu otaga vulu oku ku kwathela wu dheule nawa aamwoye.

Longa aagundjuka yaandjeni ya kale haya longele Jehova

Ongiini to vulu okukwathela aagundjuka yaandjeni ya koke pambepo?

Omapulo ga za kaaleshi

Opu na uumbangi washike tawu koleke kutya Jeriko osha kwatwa ko methimbo efupi?

Jehova oye Kalunga kohole

Jehova okwa hololele ngiini aantu ohole ye?

Mbela owu ‘hole ngaa yakweni ngaashi ngoye wi ihole mwene’?

Oto vulu okutula miilonga elombwelo lyaJesus mondjokana yoye, megongalo naasho to uvitha.

Uukwaniilwa owa kala tawu pangele oomvula ethele!

Omikalo ndatu dhini dha kala nokulongithwa mokuuvitha Uukwaniilwa waKalunga?