Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Hogolola elaka Oshindonga

OSHUNGOLANGELO YOKUKONAKONWA Febuluali 2013

Moshifo shika otamu popiwa kombinga yuuthiga wi ikalekelwa mboka tu na tu li oshigwana shaJehova. Otashi popi wo kombinga yankene tatu vulu okukala megameno lyaJehova.

Mbuka uuthiga wetu wopambepo

Kokeka olupandu lwoye lwuuthiga wetu wopambepo mokukonakona shoka Jehova a ningila aantu ayehe nosho wo oshigwana she.

Mbuka uuthiga wetu wopambepo

Okukala tu shi uuthiga wetu wopambepo nokukala tu na olupandu lwawo otaku ke tu kwathela tu kale twa tokola toko tu kale aadhiginini kuKalunga.

Aalangeli yomuuwa oya li ya pewa uunzapo

Paulus okwa li a gandja uunzapo pompito kehe. Tala nkene oshiholelwa she tashi vulu oku ku tsa omukumo wu ninge sha faathana.

Kala molusilu lwegameno lyaJehova

Olusilu lwegameno oshike nongiini tu li aalongeli yaJehova hatu mono egameno mulwo?

Kotokela omadhiladhilo gomomutima gwoye

Omathimbo gamwe omitima dhetu ohadhi kambadhala dhi tu ningithe tu yukipalithe oonkatu dha puka. Oshike tashi ke tu kwathela tu tseye shoka shi li lela momitima dhetu?

Ino etha sha shi ku imbe wu pewe esimano

Ongiini to vulu okumona esimano ndyoka hali zi kuKalunga? Oshike tashi vulu oku ku imba kuu pewe esimano ndyoka?

Mijamin okwa li gwomezimo lyaKajafas

Okumonika kwondjugombila yaMijamin otaku gandja uuyelele mboka tawu ulike kutya aantu mboka ya popiwa mOmbiimbeli oko ya li shili noya li ye na omazimo.

IINIMA MBYOKA YA NINGWA MONDJOKONONA YOONZAPO DHAJEHOVA

Oshinyandwa kaashi shi “okudhimbiwa” oshe ya naanaa pethimbo

Mona nkene oshinyandwa oshipe shedhina “Creation Drama” shali sha kwathele Oonzapo mOndowishi ndhoka dha li tadhi hepekwa omolweitaalo lyadho pethimbo lyIita Iitiyali yUuyuni.