Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Hogolola elaka Oshindonga

OSHUNGOLANGELO YOKUKONAKONWA Januali 2016

Oshifo shika oshi na iitopolwa yokukonakonwa mbyoka tayi ka konakonwa okuza mo 29 Febuluali sigo 3 Apilili 2016.

Natu ‘Kaleni tu holathane, oshoka otse aamwayinathana muKristus.’

Enyolo lyomumvo 2016 otali vulu oku tu kwathela twi ilongekidhile shoka tashi ka ningwa masiku.

‘Omagano gaKalunga gaa shi kutumbulwa’ nage tu inyengithe

Ongiini ohole yaKalunga hayi tu inyengitha tu holele Jesus Kristus thiluthilu, tu kale tu hole ooitaali ooyakwetu notu dhimine po yalwe?

Ombepo yaKalunga oye mwene ta kwatathana noombepo dhetu

Okukala omugwayekwa otashi ti ngiini? Omuntu oha gwayekwa ngiini?

“Otwa hala okukala pamwe nane”

Oshike tu na okukaleka momadhiladhilo ngele tashi ya pomwaalu 144 000?

Okulonga pamwe naKalunga ohaku eta enyanyu

Okulonga pamwe naJehova ohaku tu etele ngiini enyanyu noku tu gamena pambepo?