Inda koshikalimo

Inda koshikongitho oshitiyali

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Oshindonga

Oshungolangelo  |  No. 3 2016

Edhina lyaKalunga (lya ndhindhilikwa) ngaashi ta li holoka momanyolo gonale gOmbiimbeli

Ombiimbeli otayi ti ngiini?

Ombiimbeli otayi ti ngiini?

Mbela Kalunga oku na ngaa edhina?

AANTU YAMWE OHAYA TI kutya ke na edhina, yalwe ohaya ti oKalunga nenge Omuwa, omanga yalwe haya ti oku na omadhina ogendjigendji. Ngoye oto ti ngiini?

SHOKA OMBIIMBELI TAYI TI

“Jehova Ofule; edhina lye Jehova.” — Exodus 15:3, OB-1954.

OSHIKE ISHEWE TATU VULU OKWIILONGA MOMBIIMBELI?

  • Nonando Kalunga oku na omadhinasimaneko ogendji, oku na owala edhina limwe ndyoka i iluka ye mwene. — Eksodus 3:15NW.

  • Kalunga ke shi andola omuntu ngoka itaa vulu okutseyika; okwa hala tu mu tseye. — Iilonga 17:27.

  • Okutseya edhina lyaKalunga oshinima shotango shoka tashi kwathele omuntu a pange uukuume naye. — Jakob 4:8.

Mbela osha puka okutumbula edhina lyaKalunga?

MBELA OTO TI NGIINI?

  • Eeno

  • Aawe

  • Oshi ikolela komuntu ye mwene

SHOKA OMBIIMBELI TAYI TI

“Edhina lyandje ino li tumbulila iinima yowala.” (Eksodus 20:7) Osha puka owala ngele to tumbula edhina lyaKalunga momukalo kaagu shi gwesimaneko. — Jeremia 29:9.

OSHIKE ISHEWE TATU VULU OKWIILONGA MOMBIIMBELI?

  • Jesus okwa li e shi edhina lyaKalunga nokwa li he li longitha. — Johannes 17:25, 26.

  • Kalunga okwa hala tu kale hatu mu ithana kedhina. — Episalomi 105:1. OB-1954.

  • Aatondi yaKalunga ohaya kambadhala okuningitha aantu ya dhimbwe edhina lye. — Jeremia 23:27.