Iinyanyangidhwa momalaka gi ili nogi ili ohayi tulwa ko ethimbo nethimbo. Opo wu mone ngele oshinyanyangidhwa omo shi li melaka lyontumba, thinda pokambandi komalaka.