थ्व त्वताः मेगु हलंज्वलंलय् वनेगु

थ्व त्वताः मेगु मेनुलय् वनेगु

यहोवाया साक्षी

नेवारी

येशूयागु मृत्युया लुमन्ति

दच्छिइ छकः यहोवाया साक्षीपिं येशू मदुगु दिं लुमंकेत छथाय्‌ मुनि। थ्वः ज्याझ्वःलय्‌ छित यक्व-यक्व लसःकुसः। थ्वः ज्याझ्वः गन-गन जुइत्यंगु दु, मालादिसँ।