थ्व त्वताः मेगु हलंज्वलंलय् वनेगु

थ्व त्वताः मेगु मेनुलय् वनेगु

यहोवाया साक्षी

नेवारी

न्ह्याबलें म्वायेगु निंतिं द्यःयागु खँ न्यनादिसँ

डाउनलोड यायेत अप्सनत