थ्व त्वताः मेगु हलंज्वलंलय् वनेगु

यहोवाया साक्षी

Select language नेवारी

अधिवेशनय्‌ जूगु विमोचन

“येशूयागु अनुसरण यानादिसँ” धइगु अधिवेशनय्‌ न्ही न्ही विमोचन जूगु प्रकाशन स्वयादिसँ वा डाउनलोड यानादिसँ।