थ्व त्वताः मेगु हलंज्वलंलय् वनेगु

यहोवाया साक्षी

Select language नेवारी

गोपनीयता नीति

व्यक्तिगत जानकारी

यस वेबसाइटमा प्रयोगकर्ताले दिएको व्यक्तिगत जानकारी जुन उद्देश्यले मागिएको हो, त्यसबाहेक अन्य उद्देश्यको लागि वाचटावर बाइबल एण्ड ट्राक्ट सोसाइटी अफ न्यु योर्क, इन्कर्पोरेटेड तथा यसका सहयोगी सङ्गठनहरूले प्रयोग गर्नेछैनन्‌। वाचटावर बाइबल एण्ड ट्राक्ट सोसाइटी अफ न्यु योर्क, इन्कर्पोरेटेडले प्रयोगकर्ताको व्यक्तिगत जानकारी कसैलाई पनि उपलब्ध गराउनेछैन। तथापि आवश्यक परेमा, जस्तै:- प्रयोगकर्ताले माग गरेको कुनै सेवा उपलब्ध गराउन तिनलाई पूर्वजानकारी दिएर मात्र अथवा कुनै कानुनी माग पूरा गर्न तिनको व्यक्तिगत जानकारी उपलब्ध गराउनु आवश्यक छ भन्ने कुरा यकिन भएमा, कुनै जालसाजीबाट जोगिन वा सुरक्षा र प्रविधिसम्बन्धी कुनै समस्या पत्ता लगाउन त्यसो गर्न आवश्यक परेमा मात्र तिनको व्यक्तिगत जानकारी कसैलाई उपलब्ध गराइनेछ। प्रयोगकर्ताको व्यक्तिगत जानकारी कुनै पनि हालतमा बेचिने, सट्टापट्टा गरिने वा भाडामा दिइनेछैन।

इमेल ठेगाना

यस वेबसाइटमा आफ्नो अकाउन्ट बनाउँदा तपाईंले उपलब्ध गराएको इमेल ठेगाना तपाईंको अकाउन्टसम्बन्धी जानकारी दिन तपाईंलाई सम्पर्क गर्नुपरेमा प्रयोग गरिनेछ। उदाहरणको लागि, तपाईंले प्रयोगकर्तामा राखेको नाम अथवा पासवर्ड बिर्सनुभयो र साइटमा प्रवेश गर्न मदत माग्नुभयो भने तपाईंले उपलब्ध गराएको इमेल ठेगानामार्फत तपाईंलाई इमेल गरेर मदत गरिनेछ।

कुकीज्

प्रयोगकर्ताले वेबसाइट प्रयोग गर्दा तिनका छनौटहरू याद गर्नको लागि कुकीज्को प्रयोग गरिन्छ। उदाहरणको लागि, साइटमा प्रयोगकर्ताले छनौट गरेको भाषा कुकीज्मा रेकर्ड गरिन्छ र प्रयोगकर्ताले अर्को पटक यो साइट खोल्दा त्यही भाषामा खुल्नेछ।

एक्टिभ स्क्रिप्टिङ अर्थात्‌ जाभास्क्रिप्ट

यस साइटलाई अझ सुचारु रूपले चलाउनका लागि स्क्रिप्टिङ प्रविधिको प्रयोग गरिन्छ। यस प्रविधिको मदतले प्रयोगकर्तालाई तुरुन्त जानकारी उपलब्ध गराउन सक्नेछ। यस साइटले प्रयोगकर्ताको कम्प्युटरमा कुनै सफ्टवेयर इन्स्टल गर्न अथवा प्रयोगकर्ताले अनुमति नदिएको जानकारी सङ्कलन गर्न यस प्रविधिको प्रयोग कहिल्यै गर्दैन।

यस साइटका केही भागहरू सही तरिकाले चल्नको लागि एक्टिभ स्क्रिप्टिङ अर्थात जाभास्क्रिप्ट चाहिने भएकोले तपाईंले आफ्नो इन्टरनेट ब्राउजरमा यसलाई इनेबल गर्नुपर्नेछ। अधिकांश वेब ब्राउजरहरूमा कुनै निश्‍चित साइटमा जाँदा जाभास्क्रिप्ट इनेबल गर्ने वा डिसेबल गर्ने भनेर छनौट गर्न सकिन्छ। कुनै साइटको लागि स्क्रिप्टिङ प्रविधि कसरी इनेबल गर्ने भनेर थाह पाउन तपाईंले प्रयोग गर्नुहुने वेब ब्राउजरको हेल्प सेक्सनमा हेर्नुहोस।

हाम्रो गोपनीयता नीति परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आइपरेमा परिवर्तन गरिएका कुरासम्बन्धी जानकारी यसै पृष्ठमा राखिनेछ। हामी के-कस्ता जानकारी सङ्कलन गर्छौं र त्यसलाई कसरी प्रयोग गर्छौं भनेर यसै पृष्ठद्वारा तपाईं सधैं अवगत रहन सक्नुहुनेछ।