Canga ule o re ta hna ie ri site

Canga ulelo te ri se menu

Canga ulelo o re table des matières

Nodei Thu Asesekoni Iehova

Nengone

Zi Yenon o Re Re Tei Buhnij

 YENO 5

Samuela Deko Hna Nono Co Rue o Re Roi

Samuela Deko Hna Nono Co Rue o Re Roi

Ri be nidi waam ke bon, Samuela hna menenge ne hna ruace ri ‘ma hmijoc punuma, guhne re hmi du Iehova. Bo ngei ha ule ko wen’o re nge ke bone hna meneng’ omelei ri ‘ma hmijoc punuma? Eje dai etha nata te hmani bon, yelene Hana.

Hma kore eziene bone hna iara alane co numu wamorow, ka thathuniko di co numu. Ri ci hmi, bone hna sibo Iehova co konekatu bon. Bone hna ie sesekone du Iehova ko ngei bone ma numu tenene aicahman, ile bone co sia bone co menenge, ne co ruace ri ‘ma hmijoc punuma. Iehova hna kedi o re sibo ni bon: hna hnapone ke bon’ o re aicahman yelene Samuela. Ile me inom’o re hnei bone hna sibo Iehova co thue bone tenen aicahman. Ma ha theri ca foa kore kenerekene ni Samuela, ile bone me huete bone jeu’ o re ‘ma hmijoc punuma ha thu co sinemenenge du Madaru.

Ri ‘ma hmijoc punuma, Eli kore toka thu hul. Rue tei bon, rue thu hule hna ruace joko omelei. Hna hne omelei kore hmi ni Madaru, ka nodei ngome hna hu’ omelei hna rue o re ta ace me roi. Nianedi ko rue tei Eli hna rue o re ta ace me nidi tho. Ka Samuela hna ule bushengon. Ilo, bone hna ruete o re nia inome bushengon?— Deko, Samuela deko hna nono co rue o re roi inom’ o re hnei ceceni bone ne hmani bone hna yeno bon.

Ri uane ni bo, nge kore ace Eli co canga ilone du rue tei bon?— Ekowe du bone co canga puni o bushengon. Deko ma netit ke bone co nue bushengone co iara ruace ko ri ‘ma hmijoc ni Madaru. Deko te se ace bone hna rue. Ilei Iehova me cenge nia buice sese. Iehova hna uane co puni o buic.

Samuela hna ie du Eli o re enengoco ni Iehova

Ri se ridri, Samuela ci thaet, kedi bone me ci taedengi ci kaio bon: “Samuela!” Canga nyanyade ke bone du Eli, ka Eli ci ie: “Inu me deko hna kaio bo.” Ile me ha tru kaie yawe. Ma ha theri kaio bon, Eli ci ie du Samuela ko ngei bone ma taedengi yawe o re ci kaie, bone co cedi ko: “Sibo bua, Iehova, beredelo; inu ci taedengi bua.” Ile bone me taedengilu. Ilei Iehova me ie du  bon: “Ielo du Eli ko inu ha co punion’ o re guhnamenenge ni bone tan’ o buice hna rue o re nodei ace me nia.” Bo ci uane ko roi du Samuela co ie o re enengoco ni Iehova du Eli?— Deko, nidi nure du bon. Samuela ci pareu, roidi bone hna ninen’ o re enengoco ni Iehova. Ha iu kore hnei Iehova hna ie. Ha hna atangoni o re rue tei Eli, ka Eli se ha tango joko.

Samuela tu me roi so ej, wen’ o re bone hna rue o re roi ri nidin’ o re nodei ngome ci ru’ o re nia. Ka bo? Bo co hue lewe o re tu ni Samuela co iara ru’ o re roi? Ka ngei ko e, bo co aopodoneni Iehova ne ceceni bo ne hmani bo joko.

IEIELO RI TUSI HMIJOC NI BO

  • 1 Samuela 2:22-26; 3:1-21