Canga ule o re ta hna ie ri site

Canga ulelo te ri se menu

Canga ulelo o re table des matières

Nodei Thu Asesekoni Iehova

Nengone

Zi Yenon o Re Re Tei Buhnij

 YENO 2

Rebeka Hna Alane Co Aopodoneni Iehova

Rebeka Hna Alane Co Aopodoneni Iehova

Rebeka hmenewe hna hnoro Iehova. Isaaka cahmanieni bone se hna hnoro Iehova. Korione ke bone hna iule ne Isaaka? Korione ke bone hna aehngeni ko bone hna hnoro Iehova? Eje dai etha nata te Isaaka lo.

Isaaka hna menenge ne ceceni bone ne hmani bone, Aberahama ne Sera ri node Kenan. Ri nod’ omelei, si Kenan deko ma thidilu du Iehova, ke roidi Aberahama hna alane ko tei bone co marie ne sa kore hmenewe me ci thidilu du Iehova. Ilei Aberahama me sian’ o re sinemenenge ni bone co there hmenewe so Isaaka ri node Karan, ri guhnamenenge ni Aberahama.

Rebeka hna ruace tace co ze tin bane so ehna kamela

Eliezera canga hue ne nodei sinemeneng’ osoten ni Aberahama jeu’ o re node me thuaiai. Hna atoe cece kore kodaru ne ta kado ri tene kore kamela. Korione kei Eliezera co uni o re hmenewe so Isaaka? Ma pinalu i Karan, ile bone me serelu ri se pa wi, wen’ o re bone ha ule ko numu ta ngome co pina co lae tin. Ile bone me hmilu du Iehova: “Ngei inu ma sibone jeu’ o re sa kore cenewe co thue inu kua ile bone me thue inu kua ne ci akuani ehna kamela inu joko, ile inu me ule ko bone kore cenewe hnei bua hna ureie bane hmenueni Isaaka.”

Ilei Rebeka me pinalu omelei ri wi. Tusi Hmijoc ci ie ko bone nidi kariroi. Eliezera ci sibo bone cede wakua. Bone ci cedi: “Roi.  Inu co thue bua tin, ne co ze tin bane son’ o re ta kamela ni bua.” Da uanelo, o re ta kamela nidi thu kua hma! Ilei Rebeka me canga nyanyade yawe jeu’ o re wi, ci yewe ka ci nyanyade yawe. Bo ci ule bone ri wangome ci ruace tac?— Eliezera ci tijabut ma ci ule o re hnei Iehova hna cedi o re ci hmi ni bon.

Eliezera ci kanu Rebeka cece kore kado. Ile bone me kaio Eliezera ne buic’ osoten co hue ne bone ri hnamenenge ni bon. Ma pinalu, ilei Eliezera me ie o re tan’ o re hna sia bone hnei Aberahama, ne il’ o re pengen’ o re hnei Iehova hna cedi o re ci hmi ni bon. Guhnamenenge ni Rebeka ci kedi ko bone co marie ne Isaaka.

Rebeka hna hue ne Eliezera i Kenan thu co marie ne Isaaka

Bo ci uane ko Rebeka ci alane co marie ne Isaaka?— Rebeka ha cara jewe ko hnei Iehova hna sia Eliezera du bon. Ma eto bonelo kei la fami ni bon ko bone ci alane co hue i Kenan co hmenue ni Isaaka, ile bone me cedi: “E, inu ci alane co hue.” Ile bone me canga hue ne Eliezera. Ma pinalu ke buice i Kenan, ile bone me marie lo ne Isaaka.

Rebeka hna ninen’ o re alaieni Iehova, ilei Iehova me rue o re roi du bon. Ma nidi hmaiai kore kenereken, ile me hnapo kei Iesu ri guhnamenenge ni bon. Ngei bo ma aopodoneni Iehova inomei Rebeka, Nubonengo co rue o re roi du bo joko.

IEIELO RI TUSI HMIJOC NI BO

  • Genese 12:4, 5; 24:1-58, 67